Sigrun Engel (Wolfenstein II The New Colossus)

Sigrun Engel (Wolfenstein II The New Colossus)

Ash (FBI)

Ash (FBI)

Bridger Soldier

Bridger Soldier

Samus Aran (Zero Suit)

Samus Aran (Zero Suit)

Cortana (Halo 4)

Cortana (Halo 4)

Gasai Yono (Mirai Nikki)

Gasai Yono (Mirai Nikki)